Oferta

Projektowanie wnętrz

Praca nad projektem wnętrza odbywa się w kilku etapach, każdy z nich uzależniony jest od oczekiwań klienta.

Wnętrzem możemy zająć się w sposób pełny, profesjonalny- szczegółowy lub jedynie podsyłając możliwości i rozwiązania – czyli projektując koncepcyjnie.

Projekt szczegółowy aranżacji wnętrz

Pierwszy etap – wstępny:

 1. Spotkanie z klientem poznanie wymagań, potrzeb dot. danego wnętrza.
 2. Inwentaryzacja pomieszczeń stanu istniejącego ( pomiary budowlane, rozmieszczenie podłączeń wod-kan, lokalizacja punktów elektrycznych)
 3. Koncepcja umeblowania; projekty funkcjonalne łazienki i kuchni
 4. Projekt podłóg obejmujący układ, podziały, linie łączeń
 5. Koncepcja oświetlenia – rozplanowanie punktów świetlnych
 6. Propozycje elementów wyposażenia oraz dekoracyjnych, kolorystyki i materiałów
 7. Wizualizacje wnętrza wykonane w programie komputerowym

Drugi etap – po zaakceptowaniu wstępnych propozycji:

 1. Projekt zmian ogólnobudowlanych- wyburzenia, elementy dobudowywane
 2. Projekt podłóg wraz z opisem materiałów i rozrysem poziomów, detali podziałów, linii łączących, dylatacji
 3. Projekt wykonawczy sufitów wraz z opisem – rozrys i poziomy sufitów podwieszanych, detale łączeń i elementów nietypowych
 4. Projekt zmian wyprowadzeń instalacji elektrycznej i łączników oświetleniowych
 5. Projekt oświetlenia wraz z opisem, dobór opraw oświetleniowych
 6. Projekt zmian przyłączy wod-kan.
 7. Projekt wykonawczy elementów zabudów kartonowo- gipsowych- ścian i ścianek, wnęk i otwórów dekoracyjnych, detali
 8. Projekt wykonawczy elementów zabudów meblowych – szaf, mebli wbudowanych, zabudowy kuchennej i łazienkowej
 9. Projekt wykonawczy łazienek i kuchni – obejmuje wszystkie elementy aranżacyjne, przyłącza, wyposażenie i sprzęt, dobór materiałów, rozrys detali elementów nietypowych – rzut i rozwinięcia ścian
 10. Szczegółowy projekt funkcjonalny z wymiarami i opisem realizacyjnym, rozrys elementów nietypowych dla każdego z opracowywanych pomieszczeń – rzut i rozwinięcia ścian
 11. Wizualizacje wnętrza ukazujące szczegółowo każde z opracowywanych pomieszczeń (3-5 widoków)
 12. Dobór gotowych mebli i sprzętów, materiałów wykończeniowych oraz innego wyposażenia wnętrza
 13. Zestawienie rodzaju i ilości potrzebnych materiałów wykończeniowych i wyposażenia zgodnie z zaakceptowaną wersją projektu
 14. Szacunkowa wycena wyposażenia oraz kosztów realizacji

Konsultacje architektoniczne

Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrz

Opcja ta składa się z 3-4 projektów koncepcyjnych lokalu wraz z rozmieszczeniem głównych elementów funkcjonalnych wnętrza. Wersja ta skierowana jest głównie dla klientów, którym zależy na własnej realizacji i wdrożeniu projektu jak i również wersji ekonomicznej. Od biura projektowego wymaga się wstępnych wytycznych, na postawie których możliwe są dalsze samodzielne działania Klienta.

Zakres prac w projekcie koncepcyjnym:

 1. plan rozmieszczenia ścian działowych,
 2. zakres funkcjonalny przestrzeni,
 3. konfiguracja układu mebli w lokalu,
 4. kuchnia – układ mebli oraz wyposażenia AGD,
 5. łazienka – układ mebli oraz ceramiki sanitarnej,
 6. wizualizacja podłóg i sufitów,
 7. lokalizacja punktów instalacji elektrycznej,
 8. dobór głównych kolorów we wnętrzu (ściany, podłoga, meble).

Cenę za wykonanie projektu staramy się ustalać indywidualnie w zależności od potrzeb i zakresu powierzonych nam obowiązków. Cena za projekt szczegółowy to kwota od 130 zł brutto za mkw. Cena za projekt koncepcyjny to kwota od 50 zł brutto za mkw.

Konsultacje – analiza pomysłów klienta

Proponujemy, aby odbywały się one przy współudziale architekta lub przedstawiciela konkretnej firmy podwykonawczej. W ten sposób jesteśmy w stanie doradzić i zaproponować rozwiązanie będące odpowiedzią na problem napotkany w toku projektowania danego wnętrza.

Konsultacje to często seria spotkań w odpowiednich dla Klienta porach dnia i miejscach. Na spotkaniach omawiamy plusy i minusy proponowanych rozwiązań, a także doradzamy i odpowiadamy na stawiane pytania.

Jest to także propozycja skierowana do osób zainteresowanych tematem aranżacji wnętrz oraz pragnących doskonalić swoje umiejętności planowania przestrzeni. Głównym celem takiego spotkania jest pomoc osobom, które chcą zaprojektować wnętrze zgodnie z własną koncepcją.

Najczęściej omawianymi tematami na tego typu spotkaniach są analiza funkcjonalno-przestrzenna projektowanego wnętrza, uzupełnienie i rozwinięcie koncepcji Klienta  za pomocą szkiców odręcznych wykonywanych na miejscu spotkania, pomoc w wyborze materiałów wykończeniowych, doradztwo w zakresie konfiguracji kolorystycznej lokalu, pomoc przy wyborze oświetlenia i jego rozmieszczeniu czy też wybór stylu wnętrza.

Najczęściej omawiane tematy na spotkaniach to:

 1. analiza funkcjonalno przestrzenna projektowanego wnętrza
 2. uzupełnienie i rozwinięcie koncepcji Klienta za pomocą szkiców odręcznych wykonywanych na miejscu spotkania
 3. pomoc w wyborze materiałów wykończeniowych (…)

Cena usługi doradczej to zakres 70-100 zł brutto za godzinę.

Wizualizacje komputerowe

Wizualizacje komputerowe

Wizualizacje wnętrz dają nowe możliwości komunikacji między architektem a inwestorem oraz usprawniają proces procesu projektowego. Dzięki stale rozwijanym technologiom podnoszą one efektywność współpracy osób zaangażowanych w pracę nad danym wnętrzem. Pozwalają one również na szybszą zmianę koncepcji projektu, a także skracają czas jego realizacji. Bardzo często pomagają w podjęciu decyzji przez klienta końcowego, czyli użytkownika danej przestrzeni.

Przygotowywane przez firmę Nido wizualizacje cechują się fotorealizmem, który oparty jest na zaawansowanych algorytmach symulacji światła. Dzięki wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu i oprogramowania możliwa jest ich łatwa modyfikacja oraz ponowne wykorzystanie na innych platformach sprzętowych.

Wizje naszych klientów urzeczywistniamy umieszczając na scenie realistyczne obiekty postaci, elementów wyposażenia wnętrza czy zieleni. Często kreujemy kompletne otoczenia, tak aby maksymalnie wzbogacić odbiór wizualny danego projektu.

W przygotowanej przez nas ofercie znajdują się zarówno wizualizacje statyczne, jak i prezentacje multimedialne. Do pierwszej grupy można zaliczyć zdjęcia i widoki poszczególnych układów wnętrz. W drugiej proponujemy natomiast unikatowe rozwiązania umożliwiające swobodną kontrolę nad zaprojektowanym otoczeniem. Dzięki nowatorskiej technologii rzutowania obrazu możliwa jest symulacja spaceru po danej przestrzeni, w tym oddalania, przybliżania czy skupiania widoku na danej części wizualizacji. Tego typu rozwiązanie umożliwia przemieszczanie się przez trójwymiarową scenę, przechodzenie z jednej przestrzeni do drugiej i odkrywanie każdego aspektu zaplanowanej koncepcji jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Przykładowymi formami przygotowywanych projektów są panorama 360 stopni, wirtualny spacer 3d czy efektowny pokaz slajdów. Prezentacje są przekazywane Klientowi na właściwych nośnikach multimedialnych, tak aby mógł on odtworzyć je w zapleczu swojego biura.