Konsultacje architektoniczne

Konsultacje architektoniczne

Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrz

Opcja ta składa się z 3-4 projektów koncepcyjnych lokalu wraz z rozmieszczeniem głównych elementów funkcjonalnych wnętrza. Wersja ta skierowana jest głównie dla klientów, którym zależy na własnej realizacji i wdrożeniu projektu jak i również wersji ekonomicznej. Od biura projektowego wymaga się wstępnych wytycznych, na postawie których możliwe są dalsze samodzielne działania Klienta.

Zakres prac w projekcie koncepcyjnym:

 1. plan rozmieszczenia ścian działowych,
 2. zakres funkcjonalny przestrzeni,
 3. konfiguracja układu mebli w lokalu,
 4. kuchnia – układ mebli oraz wyposażenia AGD,
 5. łazienka – układ mebli oraz ceramiki sanitarnej,
 6. wizualizacja podłóg i sufitów,
 7. lokalizacja punktów instalacji elektrycznej,
 8. dobór głównych kolorów we wnętrzu (ściany, podłoga, meble).

Cenę za wykonanie projektu staramy się ustalać indywidualnie w zależności od potrzeb i zakresu powierzonych nam obowiązków. Cena za projekt szczegółowy to kwota od 130 zł brutto za mkw. Cena za projekt koncepcyjny to kwota od 50 zł brutto za mkw.

Konsultacje – analiza pomysłów klienta

Proponujemy, aby odbywały się one przy współudziale architekta lub przedstawiciela konkretnej firmy podwykonawczej. W ten sposób jesteśmy w stanie doradzić i zaproponować rozwiązanie będące odpowiedzią na problem napotkany w toku projektowania danego wnętrza.

Konsultacje to często seria spotkań w odpowiednich dla Klienta porach dnia i miejscach. Na spotkaniach omawiamy plusy i minusy proponowanych rozwiązań, a także doradzamy i odpowiadamy na stawiane pytania.

Jest to także propozycja skierowana do osób zainteresowanych tematem aranżacji wnętrz oraz pragnących doskonalić swoje umiejętności planowania przestrzeni. Głównym celem takiego spotkania jest pomoc osobom, które chcą zaprojektować wnętrze zgodnie z własną koncepcją.

Najczęściej omawianymi tematami na tego typu spotkaniach są analiza funkcjonalno-przestrzenna projektowanego wnętrza, uzupełnienie i rozwinięcie koncepcji Klienta  za pomocą szkiców odręcznych wykonywanych na miejscu spotkania, pomoc w wyborze materiałów wykończeniowych, doradztwo w zakresie konfiguracji kolorystycznej lokalu, pomoc przy wyborze oświetlenia i jego rozmieszczeniu czy też wybór stylu wnętrza.

Najczęściej omawiane tematy na spotkaniach to:

 1. analiza funkcjonalno przestrzenna projektowanego wnętrza
 2. uzupełnienie i rozwinięcie koncepcji Klienta za pomocą szkiców odręcznych wykonywanych na miejscu spotkania
 3. pomoc w wyborze materiałów wykończeniowych (…)

Cena usługi doradczej to zakres 70-100 zł brutto za godzinę.